Historik

Den större mangårdsbyggnaden i Lillån är uppförd i mitten av 1800-talet men innan den byggdes stod redan den mindre byggnaden från 1800-talets början där den står idag. "Bagarstugan" räknas som gårdens ursprungliga byggnad och där startade caféet. Under sommaren bygger vi om  stugan för ythyrnning. Caféet är nu är numer utomhus med utsikt mot älven och i ett stort tält som skyddar mot stark sol och regn. Det finns en liten sandtrand och badbrygga för badsygna gäster. Vi hyr även ut kanoter. 

Gården är vackert beläget i byn Södra Harads mittemot Harads. Byn sträcker sig circa fyra kilometer, med bebyggelse på båda sidor om vägen. Södra Harads är direkt förbundet med Åminne, tidigare Västerby. Byn är ursprungligen en jordbruksbygd och tidigare var byn en avläggare till Harads, där många fastigheter hade mark på södra sidan av Lule älv.

Charlotta Lennartsdotter 
Lotta kommer från Stockholm och är utbildad regissör vid Universidad del cine, Buenos Aires. Hon har lång erfarenhet att arbeta med kultur för barn, dels genom sitt arbete som filmpedagog, dels genom de filmer och  barnserier hon gjort för Barnkanalen SVT; Astrid blir storasyster, Astrid är storasyster, Astrid och Adrian flyttar, Kerstins kanin, Att få syskon, Tjena Chavale och Förr och nu med Elli-Karin. 

Tel: 073-4163907

 

Johan Jansson
Johan växte upp några kilometer från gården och har släkt som bott i Lillån. Han är utbildad bildpedagog vid bildlärarlijen  i Umeå och har gått på visskola i Kungsälv. Johan har ett mångårigt engagemang inom  teater och har bland annat spelat sommarteater på Biskops Arnö Folkhögsskola och bygdens egen musikaluppsättning "Agnes, älven och upproret" . 


Tel: 073-508 41 20

Vinterljus filmfestival & Sommarljus visfestival

Johan och Lotta är starkt engagerade i bygden och driver  Vinterljus Filmfestival och  visfestivalen Sommarljus www.edeforsakademien.se .